Yin of Yang Mixing In Progress
skip
HC-7 (hc7):

HC-7

Dancing
by HC-7
Recommends (2)
Sun, May 20, 2007 @ 11:45 PM
 
Open G 5
by HC-7
Recommends (3)
Sun, May 13, 2007 @ 9:23 AM
 
Open G 4
by HC-7
Recommends (1)
Sun, May 13, 2007 @ 9:22 AM

Samples are used in:

 
Open G 3
by HC-7
Recommends (1)
Sun, May 13, 2007 @ 9:21 AM
 
Open G 2
by HC-7
Recommends (1)
Sat, May 12, 2007 @ 11:29 AM

Samples are used in:

 
Open G 1
by HC-7
Recommends (3)
Sat, May 12, 2007 @ 11:27 AM
 
Circles
by HC-7
Recommends (1)
Mon, Apr 16, 2007 @ 12:16 AM

Samples are used in:

 
city beat
by HC-7
Recommends (1)
Sun, Feb 11, 2007 @ 12:12 PM

Samples are used in:

 
Going South
by HC-7
Recommends (4)
Sat, Feb 3, 2007 @ 9:17 PM

Samples are used in:

 
Whatcha Need (just guitars)
by HC-7
Recommends (1)
Sat, Dec 9, 2006 @ 3:44 PM

Samples are used in:

 
What Cha Need (for real)
by HC-7
Recommends (4)
Sat, Dec 2, 2006 @ 1:31 PM

Uses samples from:

 
What Cha Unplugged
by HC-7
Recommends (3)
Tue, Nov 21, 2006 @ 6:37 PM

Uses samples from:

Samples are used in:

 
Vybe Guitar 3
by HC-7
Recommends (2)
Sat, Nov 11, 2006 @ 3:28 PM
 
Vybe Guitar 2
by HC-7
Recommends (1)
Sat, Nov 11, 2006 @ 3:27 PM

Samples are used in:

 
Vybe Guitar 1
by HC-7
Recommends (1)
Sat, Nov 11, 2006 @ 3:25 PM

Samples are used in: